Harten verwarmen om het goede te doen

Stichting Benoe - Harten verwarmen om het goede te doen
Benoe

Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie wordt Stichting Benoe.

Het fonds Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie gaat verder onder een andere naam, Stichting Benoe. Met deze stap gaat het fonds zich weer meer richten op het ondersteunen van initiatieven in Nederland ten behoeve van mensen met een beperking. En daarnaast zal zij hierin een meer initiërende rol op zich nemen. Deze komt tot uitdrukking door actief het werkveld op te zoeken en in gesprek te gaan in plaats van op aanvragen te wachten.

Daarnaast wil ze middels een jaarlijkse prijsvraag van € 10.000 vernieuwende initiatieven stimuleren. Hiervoor heeft stichting Benoe heeft ter inspiratie voor aanvragen de Benoe Prijsvraag ontwikkeld.

Binnen Stichting Benoe heeft ook ,Het Edith Maryon Scholingfonds een plek gekregen. Deze erfgenaam van het Edith Maryon College richt zich op het ondersteunen van scholing en onderzoek.

Benoe is de naam van de Egyptische godin. Deze godin wordt afgebeeld als een vogel met hoge poten, een reiger met een zonneschijf. Ze staat symbool voor vernieuwing en continuïteit. Elke ochtend wordt de vogel als de zon herboren na de nachtelijke reis door de onderwereld.

Zo wil Stichting Benoe stimuleren en ondersteunen dat medewerkers onderzoeker zijn en blijven zodat iedere keer opnieuw ideeën geboren kunnen worden om uit te groeien tot nieuwe initiatieven. Zodat de zorg voor mensen met een beperking zich blijft ontwikkelen.

De verbinding met de antroposofische zorg blijft, maar wordt breder getrokken naar ‘menswaardige zorg’. Het gaat om zorg waarin de zorgrelatie een wederkerig proces is en waarin de waarden gelijkwaardigheid, menselijkheid en ontwikkeling tot uitdrukking komen.

Op de vernieuwde website www.stichtingbenoe.nl is alles over de stichting, de werkwijze en het doen van aanvragen te vinden. Ook het e-mailadres is gewijzigd: info@stichtingbenoe.nl     (Overigens blijft het oude adres info@heilpedagogie.nl nog een jaar lang bereikbaar.)

Historie

De Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie is in 1931 door Bernard Lievegoed opgericht om bij te dragen aan de ontwikkeling van de antroposofische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (heilpedagogie en sociaaltherapie). In 1968 is met de invoering van de AWBZ, het kapitaal dat de toenmalige Zonnehuizen van het rijk ontving voor het overnemen van haar vastgoed, in de stichting ondergebracht.  Met dit werkkapitaal heeft de stichting een belangrijke rol gespeeld bij de sterke ontwikkeling van antroposofische zorginstellingen en zorgboerderijen in Nederland.

Vanaf de jaren negentig is ook veel ondersteuning gegeven aan ontwikkelingen in Oost-Europa (in de brochure ‘Harten verwarmen om het goede te doen’ dat ter ere van het 80-jarig bestaan is uitgebracht, kunt u meer lezen over de historie)

Het vermogen dat na het beëindigen van de opleidings- en scholingsactiviteiten in Stichting Edith Maryon College is overgebleven, is ondergebracht bij Stichting Benoe. Omdat dit vermogen verkregen is vanuit het verzorgen van opleidingen en scholing voor medewerkers die werkzaam zijn in de antroposofische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, is het binnen Stichting Benoe geoormerkt en heeft deze ‘fonds’ de doelstelling om aan deze twee activiteiten bij te gaan dragen.

Het Brigitta Rogman Fonds en het Ronald Sterk Fonds waren al onderdeel van Stichting ter bevordering van de Heilpedagogie. 

80 jaar Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie

“Harten verwarmen om het goede te doen”


Een publicatie ter gelegenheid van 80 jaar Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie. Dit boekje beschrijft tevens de historie van de stichting. In 2021 is de stichting omgedoopt tot Stichting Benoe.

Klik hier om deze publicatie gratis te bestellen.

Impuls Bestuur Benoe 2023

Wij willen als Bestuur Benoe, ons meer in de buitenwereld begeven , daar waar de initiatieven liggen om werk bezoeken te brengen en meer te bewegen in fysieke vorm, daar, waar de initiatief – nemers zijn. Hiertoe zullen we vaker ook op deze site berichten over onze werkbezoeken.

Moge dit een impuls zijn, voor nog meer invitaties in het werkveld waar ” het ” gebeurt. Op verschillende locaties elkaar ont-moeten daar waar de Impuls tot inclusie geboren wordt en verdere groei mag gaan doormaken.

Persbericht Stichting Benoe

Motief interview juni 2022

.