Harten verwarmen om het goede te doen

Stichting Benoe - Harten verwarmen om het goede te doen
Benoe

One health Flyer februari 2023

One Health is een aanpak waarin organisaties vanuit verschillende sectoren en disciplines – op lokaal,
regionaal, nationaal en mondiaal niveau – samenwerken om de gezondheid en het welzijn van mens en natuur zo optimaal mogelijk te krijgen, en waarbij de onderlinge verbanden tussen mensen, dieren, planten en hun gedeelde omgeving worden erkend.

Motief interview juni 2022

Persbericht Stichting Benoe

Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie wordt Stichting Benoe.

Het fonds Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie gaat verder onder een andere naam, Stichting Benoe. Met deze stap gaat het fonds zich weer meer richten op het ondersteunen van initiatieven in Nederland ten behoeve van mensen met een beperking. En daarnaast zal zij hierin een meer initiërende rol op zich nemen. Deze komt tot uitdrukking door actief het werkveld op te zoeken en in gesprek te gaan in plaats van op aanvragen te wachten.

Daarnaast wil ze middels een jaarlijkse prijsvraag van € 10.000 vernieuwende initiatieven stimuleren. Hiervoor heeft stichting Benoe heeft ter inspiratie voor aanvragen de Benoe Prijsvraag ontwikkeld.

Binnen Stichting Benoe heeft ook ,Het Edith Maryon Scholingfonds een plek gekregen. Deze erfgenaam van het Edith Maryon College richt zich op het ondersteunen van scholing en onderzoek.

Benoe is de naam van de Egyptische godin. Deze godin wordt afgebeeld als een vogel met hoge poten, een reiger met een zonneschijf. Ze staat symbool voor vernieuwing en continuïteit. Elke ochtend wordt de vogel als de zon herboren na de nachtelijke reis door de onderwereld.

Zo wil Stichting Benoe stimuleren en ondersteunen dat medewerkers onderzoeker zijn en blijven zodat iedere keer opnieuw ideeën geboren kunnen worden om uit te groeien tot nieuwe initiatieven. Zodat de zorg voor mensen met een beperking zich blijft ontwikkelen.

De verbinding met de antroposofische zorg blijft, maar wordt breder getrokken naar ‘menswaardige zorg’. Het gaat om zorg waarin de zorgrelatie een wederkerig proces is en waarin de waarden gelijkwaardigheid, menselijkheid en ontwikkeling tot uitdrukking komen.

Op de vernieuwde website www.stichtingbenoe.nl is alles over de stichting, de werkwijze en het doen van aanvragen te vinden. Ook het e-mailadres is gewijzigd: info@stichtingbenoe.nl     (Overigens blijft het oude adres info@heilpedagogie.nl nog een jaar lang bereikbaar.)

.