AANVRAAGFORMULIER BENOE PRIJSVRAAG

Postadres: Wester Es 9 8426 BJ Appelscha – Nederland

Telefoon: +31 (0) 610044672 e-mail: info@stichtingbenoe.nl

IBAN: NL16 RABO 0312 2220 09 BIC/ SWIFT code: RABO2U K.v.K. 41185122

Download Formulier voor digitale bewerking:AANVRAAGFORMULIER BENOE PRIJSVRAAG

Aanvragende organisatie of initiatief :

Naam en functie aanvrager :

Adres, postcode, woonplaats :

Telefoon :

E-mail :

Totaalbedrag project :

(graag kostenoverzicht als bijlage)

Gevraagd bedrag via de prijsvraag :

Rekeningnummer :

Ten name van :

Eerder subsidie van Benoe of St ter Bevordering vd Heilpedagogie of Edith Maryon College ontvangen? :

Zo ja, wanneer en waarvoor? :

Start project :

Datum waarop project is gerealiseerd :

Datum waarop bedrag uiterlijk :

beschikbaar moet zijn

Korte beschrijving doel waarvoor :

subsidie bestemd is

(deze tekst wordt na evt goedkeuring gebruikt voor bekendmaking op de website van Benoe)

Datum :

Handtekening aanvrager :

Dit formulier ingevuld plus kostenoverzicht en eventuele bijlagen retourneren naar info@stichtingbenoe.nl vóór 1 april 2023 . De uitslag wordt vóór 1 juli 2023 bekend gemaakt.