Aanvragen

Als uw project aansluit op de missie en criteria van de Stichting Benoe kunt u per e-mail een aanvraag indienen. Kijk hier voor onze contactgegevens. Een aanvraag moet bestaan uit de volgende documenten in pdf:

1. Projectomschrijving
– Maximale grootte: 4 x A4.
– Korte omschrijving van het project.
– Het ideaal achter de aanvraag.
– De doelgroep.
– Plan van aanpak: wie doet wat en wanneer?
– Organisatie en samenwerkingspartners.
– Duur van het project.

2. Begroting met dekkingsplan
– Een uitsplitsing van de totale kosten.
– Uw eigen bijdrage.
– Waar heeft u nog meer aangevraagd?
– Welk bedrag vraagt u aan Stichting Benoe?

Aanvraagformulieren:

Aanvraagformulier Benoe Algemeen

AANVRAAGFORMULIER ALGEMEEN BENOE

Aanvraagformulier Edith Maryon Scholing Fonds

AANVRAAGFORMULIER EDITH MARYON SCHOLINGSFONDS

Aanvraag formulier Benoe Prijsvraag

AANVRAAGFORMULIER BENOE PRIJSVRAAG