Aanvragen

Als uw project aansluit op de missie en criteria van de Stichting Benoe kunt u per e-mail een aanvraag indienen. Kijk hier voor onze contactgegevens. Een aanvraag moet bestaan uit de volgende documenten in pdf:

1. Projectomschrijving
– Maximale grootte: 4 x A4.
– Korte omschrijving van het project.
– Het ideaal achter de aanvraag.
– De doelgroep.
– Plan van aanpak: wie doet wat en wanneer?
– Organisatie en samenwerkingspartners.
– Duur van het project.

2. Begroting met dekkingsplan
– Een uitsplitsing van de totale kosten.
– Uw eigen bijdrage.
– Waar heeft u nog meer aangevraagd?
– Welk bedrag vraagt u aan Stichting Benoe?

Bij honorering van een aanvraag wordt uiterlijk na een jaar een evaluatieformulier toegestuurd met de bedoeling om daarin verslag te doen van het project, opleiding of evenement.

Aanvraagformulieren:

Aanvraagformulier Benoe Algemeen

AANVRAAGFORMULIER ALGEMEEN BENOE

Aanvraagformulier Edith Maryon Scholing Fonds

AANVRAAGFORMULIER EDITH MARYON SCHOLINGSFONDS

Aanvraag formulier Benoe Prijsvraag

AANVRAAGFORMULIER BENOE PRIJSVRAAG