Benoe Prijsvraag

Kader:

Het ontwikkelen van mogelijkheden om het volwaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking te vergroten of te versterken 

Bedrag:

€ 10.000 per jaar

Eisen:

• De inbrenger is verbonden aan een organisatie of is bezig met een nieuw initiatief (heeft wel
een rechtspersoon ingericht)

• Het plan is gericht op mensen met een verstandelijke beperking

• Het plan stimuleert op een haalbare en toetsbare manier de mogelijkheden voor het vergroten
of versterken van een volwaardig burgerschap van een groep mensen die behoren tot de
doelgroep.

• Het plan is binnen een half jaar na toekenning op te starten en binnen een jaar zijn de eerste
resultaten gehaald.

AANVRAAGFORMULIER BENOE PRIJSVRAAG