Criteria

Op de eerste plaats moet uw project aansluiten op de missie van Stichting Benoe. Daarnaast stellen we de volgende criteria aan de projecten en initiatieven die wij steunen:

  • Sociale inclusie, participatie, persoonsgericht, duurzaamheid, menswaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn thema’s waar Stichting Benoe enthousiast van wordt.
  • Stichting Benoe ondersteunt initiatieven, projecten, opleidingen, onderzoek, publicaties, werkbijeenkomsten en symposia die ten goede komen aan een eigentijdse ontwikkeling van heilpedagogie en sociaal therapie.  Het leereffect hiervan moet ervaarbaar en enthousiasmerend zijn. De voorkeur gaat uit naar de initiatiefkracht van (jonge) mensen, die hun ideaal met realiteitszin weten te combineren vanuit een ondernemende houding.
  • Ondersteuning aan projecten en initiatieven is eenmalig of tijdelijk; het project moet daarna aantoonbaar op eigen kracht kunnen doorgaan. Tevens dient er een einddatum voor realisatie van het project aangegeven te worden.
  • Stichting Benoe vindt het belangrijk dat de geldmiddelen die zij inzet volledig ten goede komen aan het doel waarvoor zij beschikbaar worden gesteld. Met oog hierop wordt contact gelegd en onderhouden met de initiatiefnemers en is een periodieke en / of eindverantwoording voor de verstrekte ondersteuning vereist.
  • Stichting Benoe voelt zich medeverantwoordelijk voor antroposofische zorg projecten, die indirect een positieve werking hebben op de heilpedagogie en sociaal therapie.  Hiertoe behoren o.a. opleiding – en onderzoeksprojecten, die de maatschappelijke waardering voor antroposofische activiteiten genereren.
  • Stiching Benoe ondersteunt geen exploitatie, projecten die al afgesloten zijn, gebouwen, vakantiekampen, patiëntenverenigingen, verzoeken om individuele noodhulp, sociaal maatschappelijke projecten zonder antroposofische achtergrond.