Het Edith Maryon Scholingfonds

Kader:

Het mogelijk maken van een relevante beroepsscholing ten behoeve van het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische kwetsbaarheid.


Bedrag:

€ 6.000 per jaar (maximaal € 1.500 per aanvraag)


Eisen:

  • De inbrenger is werkzaam bij een organisatie of als ZZP ér en kan niet of onvoldoende financiële middelen bij elkaar brengen voor de beoogde scholing.

  • De inbrenger werkt binnen de doelstelling van de stichting (antroposofische zorg in Nederland voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en/ of psychische kwetsbaarheid)

  • De inbrenger maakt binnen maximaal een jaar gebruik van het bedrag.

AANVRAAGFORMULIER EDITH MARYON SCHOLINGSFONDS