Bestuur

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter: de heer J. Benjamin
  • Secretaris
  • Penningmeester: de heer G. Kunnen
  • Bestuurslid: mevr. A. van Zon

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen uitsluitend een onkostenvergoeding voor gemaakte en gedeclareerde kosten. Er is geen sprake van vacatiegelden of andere honorering.