Historie

Stichting Benoe is voortgekomen uit de Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie, het Brigitta Rogman Fonds en de Edith Maryon College. In Stichting Benoe zijn de twee laatste als zelfstandige onderdelen opgenomen en beide hebben een eigen doelstelling, dit geldt ook voor het Ronald Sterk Fonds.

De Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie is in 1931 door Bernard Lievegoed opgericht om bij te dragen aan de ontwikkeling van de antroposofische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (heilpedagogie en sociaaltherapie). In 1968 is met de invoering van de AWBZ, het kapitaal dat de toenmalige Zonnehuizen van het rijk ontving voor het overnemen van haar vastgoed, in de stichting ondergebracht.  Met dit werkkapitaal heeft de stichting een belangrijke rol gespeeld bij de sterke ontwikkeling van antroposofische zorginstellingen en zorgboerderijen in Nederland.

Vanaf de jaren negentig is ook veel ondersteuning gegeven aan ontwikkelingen in Oost-Europa (in de brochure ‘Harten verwarmen om het goede te doen’ dat ter ere van het 80-jarig bestaan is uitgebracht, kunt u meer lezen over de historie)

Het vermogen dat na het beëindigen van de opleidings- en scholingsactiviteiten in Stichting Edith Maryon College is overgebleven, is ondergebracht bij Stichting Benoe. Omdat dit vermogen verkregen is vanuit het verzorgen van opleidingen en scholing voor medewerkers die werkzaam zijn in de antroposofische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, is het binnen Stichting Benoe geoormerkt en heeft deze ‘fonds’ de doelstelling om aan deze twee activiteiten bij te gaan dragen.

Het Brigitta Rogman Fonds en het Ronald Sterk Fonds waren al onderdeel van Stichting ter bevordering van de Heilpedagogie. 

80 jaar Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie“Harten verwarmen om het goede te doen”
Een publicatie ter gelegenheid van 80 jaar Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie. Dit boekje beschrijft tevens de historie van de stichting. In 2021 is de stichting omgedoopt tot Stichting Benoe.

Klik hier om deze publicatie gratis te bestellen.