Schenken

Onderschrijft u de doelstellingen van Stichting Benoe en wilt u de stichting financieel ondersteunen? Dat kan als volgt:

  • U kunt zich aanmelden als donateur en periodiek (bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks) een donatie overmaken.
  • U kunt eenmalig schenken of sponsoren.
  • U kunt een erfstelling of legaat opnemen in uw testament.
  • De Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
  • Wanneer u een schenking doet aan een ANBI dan is deze schenking aftrekbaar voor de belasting.
  • Bankrekeningnummer:NL16 RABO 0312  2220 09
  • voor vragen kunt u zich wenden tot Grietzen Kunnen, penningmeester, via info@stichtingbenoe.nl