Werkbezoek 1 februari 2023 aan Tuin Parkzijde Amersfoort

Voorafgaand aan de vergadering op 1 februari door het Benoe Bestuur, werd er een bezoek gebracht aan Tuindorp Laakzijde, een onderdeel van organisatie Land in Zicht te Amersfoort.

De initiatiefnemers Yuri en Erik hebben een hoog ideaal. Zij zouden graag een plek creëren voor mensen, zonder het stempel zorgvragers of begeleiders. Met ruimte voor ontwikkeling en ontmoetingen en zij gaan daarbij zeer praktisch aan de slag. Het pionieren op de nieuwe locatie net buiten de rand van Amersfoort omvat samenwerking tussen de het volkstuinencomplex, een groentetuin en een voedselbos.

Tevens komt er een theehuis waar de verbinding gemaakt kan worden tussen cultuur en natuur. De fundamenten voor dit gebouw zijn inmiddels aangelegd. Het project wordt ruimhartig financieel ondersteund door sponsors maar er is ook eigen geld ingestoken van initiatiefnemer Yuri. De focus ligt op werken met mensen van allerhande slag en de soort en vooral ‘in het groen’.

De pacht van het terrein is verkregen voor 30 jaar, maar de wens is voor nog heel veel langer.

Het is geen puur antroposofische organisatie, maar de uitgangspunten zijn er wel: Een spiritueel wezen kunnen zijn met respect voor elkaar en de aarde.

Na de rondleiding buiten, verplaatsen we ons naar de vergaderlocatie Land in Zicht aan de Domstraat. Het is de bedoeling dat de activiteiten van deze locatie overgaan naar locatie TuindorpLaakzijde als alles daar gereed is.

Wij willen als Bestuur Benoe, ons meer in de buitenwereld begeven , daar waar de initiatieven liggen om werk bezoeken te brengen en meer te bewegen in fysieke vorm, daar, waar de initiatief – nemers zijn. Hiertoe zullen we vaker ook op deze site berichten over onze werkbezoeken.

Moge dit een impuls zijn, voor nog meer invitaties in het werkveld waar ” het ” gebeurt. Op verschillende locaties elkaar ont-moeten daar waar de Impuls tot inclusie geboren wordt en verdere groei mag gaan doormaken.