Werkbezoeken

Wij willen als Bestuur Benoe, ons meer in de buitenwereld begeven , daar waar de initiatieven liggen om werk bezoeken te brengen en meer te bewegen in fysieke vorm, daar, waar de initiatief – nemers zijn. Hiertoe zullen we vaker ook op deze site berichten over onze werkbezoeken.

Moge dit een impuls zijn, voor nog meer invitaties in het werkveld waar ” het ” gebeurt. Op verschillende locaties elkaar ont-moeten daar waar de Impuls tot inclusie geboren wordt en verdere groei mag gaan doormaken.

Werkbezoek 20 juli 2023 aan kruidenwerkplaats Scorlewald in Schoorl

Ed Lucas, Projectleider Kruidenwerktuin, leidt ons als bestuurleden van Benoe rond op de grond waar de kruidenwerkplaats verder ontwikkeld wordt. Op Scorlewald hebben we meerdere mensen met een verstandelijke beperking, die daarnaast ook blind of rolstoelgebonden zijn, plus een hooggevoeligheid hebben voor prikkels. Vanwege hun complexe zorgvraag én hun behoefte aan een prikkelarme omgeving wordt deze doelgroep vaak ‘geparkeerd’ in een snoezelruimte. Een snoezelruimte is fijn als therapie, maar als dagbesteding geeft het ons inziens geen
voldoening. In onze zoektocht om deze mensen perspectief te bieden – om ze écht mee te
laten doen in de maatschappij – is het idee voor dit project ontstaan.

Betrokken ouders van een cliënt hebben een perceel tuinbouwgrond in de bebouwde kom, op steenworp afstand van Scorlewald, beschikbaar gesteld. Buurtbewoners verwelkomen het plan met enthousiasme, waardoor de kruidenwerkplaats in de aanloopfase al bijdraagt aan de integratie en normalisatie van mensen met een beperking. De Scorlewald Kruidenwerkplaats zien wij al helemaal voor ons. In en buiten de kas telen we kruiden en bloemen om te oogsten. De productievelden zijn omzoomd met inheemse struiken en bomen en met de vijver erbij vormt het geheel een groene oase met een rijke biodiversiteit. Van verse en gedroogde kruiden maken we allerlei kruidengelieerde producten, zoals thee, zout, olie, azijn en cosmetica. In de zomer werken we grotendeels buiten, in de winter werken we in de geïsoleerde ruimte van de tuinbouwkas.


Door een slimme indeling van de tuin en kas, creëren we prikkelarme ruimtes waar
mensen met een meervoudige handicap participeren in de productie. Daarnaast heeft de
tuin gastvrije velden en ruimtes waar buurtbewoners bloemen plukken, vrijwilligers hun
handen uit de mouwen steken, mensen die herstellende zijn van een ziekte meewerken
om te reïntegreren, schoolklassen onderwijs krijgen in sociale en ecologische waarden en
studenten welkom zijn voor een zorg- of landbouwstages. Indien deelnemers er behoefte
aan hebben (of die behoefte in de loop der tijd ontwikkelen), kunnen ze de sociale
interactie en reuring opzoeken.


Kortom, de Scorlewald Kruidenwerkplaats biedt antwoord op verschillende
maatschappelijke vraagstukken. Het wordt een plek waar je op je eigen niveau kunt
werken, leren of herstellen, waar je bijdraagt aan de samenleving en waar je ervaart dat je
waardevol bent. Bovenal wordt het een plek die bruist van het leven en waar je beseft dat
je zelf leeft!

We hebben ons als bestuursleden Benoe erg welkom gevoeld en ook op locatie vergaderd.

Hieronder volgt een korte foto impressie.
Werkbezoek 1 februari 2023 aan Tuin Parkzijde Amersfoort

Voorafgaand aan de vergadering op 1 februari door het Benoe Bestuur, werd er een bezoek gebracht aan Tuindorp Laakzijde, een onderdeel van organisatie Land in Zicht te Amersfoort.De initiatiefnemers Yuri en Erik hebben een hoog ideaal. Zij zouden graag een plek creëren voor mensen, zonder het stempel zorgvragers of begeleiders. Met ruimte voor ontwikkeling en ontmoetingen en zij gaan daarbij zeer praktisch aan de slag. Het pionieren op de nieuwe locatie net buiten de rand van Amersfoort omvat samenwerking tussen de het volkstuinencomplex, een groentetuin en een voedselbos.

Tevens komt er een theehuis waar de verbinding gemaakt kan worden tussen cultuur en natuur. De fundamenten voor dit gebouw zijn inmiddels aangelegd. Het project wordt ruimhartig financieel ondersteund door sponsors maar er is ook eigen geld ingestoken van initiatiefnemer Yuri. De focus ligt op werken met mensen van allerhande slag en de soort en vooral ‘in het groen’.

De pacht van het terrein is verkregen voor 30 jaar, maar de wens is voor nog heel veel langer.

Het is geen puur antroposofische organisatie, maar de uitgangspunten zijn er wel: Een spiritueel wezen kunnen zijn met respect voor elkaar en de aarde.

Na de rondleiding buiten, verplaatsen we ons naar de vergaderlocatie Land in Zicht aan de Domstraat. Het is de bedoeling dat de activiteiten van deze locatie overgaan naar locatie TuindorpLaakzijde als alles daar gereed is.